Que opinan os nosos actores? (e VII)

Martina, que tal está sendo a experiencia?